Η Εταιρεία

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας, η εταιρεία Cylindermaster  παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προϊόντα στην ελληνική βιομηχανία, ναυτιλία και στον τομέα της επισκευής χωματουργικών μηχανημάτων, γερανών και παντός είδους υδραυλικών κυλίνδρων.

Επαγγελματισμός, συνέπεια, εξειδίκευση είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που διέπουν την εταιρεία και την έχουν αναδείξει σταθερή δύναμη στο χώρο.

Με πολυετή εμπειρία από το 1988 η εταιρεία Cylindermaster  ασχολείται με την κατασκευή, επισκευή & συντήρηση υδραυλικών κυλίνδρων υψηλής πίεσης – βαρέως τύπου, διπλής & μονής ενέργειας καθώς και τηλεσκοπικούς.

Η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων, από την προμήθεια ανταλλακτικών έως την κατασκευή των υδραυλικών κυλίνδρων.

Το ευρύτερο φάσμα των εφαρμογών αφορά υδραυλικούς κυλίνδρους για την βιομηχανία, υδραυλικούς κυλίνδρους για την ναυτιλία, υδραυλικούς κυλίνδρους για μηχανήματα διάνοιξης συραγγών, υδραυλικούς κυλίνδρους για χωματουργικά & οδοποιητικά μηχανήματα, καθώς και υδραυλικούς κυλίνδρους γερανών.

Η συνεπείς επαγρύπνηση για εξέλιξη και η επένδυση τόσο στο εξειδικευμένο προσωπικό όσο και στο μηχανολογικό εξοπλισμό καθιστούν στην Cylindermaster  από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες στο χώρο.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΠΕΙΑ