Στεγανοποιητικά Υδραυλικών Κυλίνδρων (Τσιμούχες)

Η εταιρεία CYLINDERMASTER διαθέτει μεγάλη γκάμα στεγανοποιητικών για παντός τύπου υδραυλικών κυλίνδρων καθώς και τεχνογνωσία για την προσαρμογή τους.